0,00 €

No products in the cart.

0,00 €

No products in the cart.

Sự xức dầu từ Đấng Thánh

Đây là giờ cuối cùng

Càng ở gần cuối Kinh Thánh, các sứ đồ càng viết khẩn trương hơn về sự tái lâm sắp xảy ra của Chúa Sứ đồ Phi-e-rơ viết rằng chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt (2 Phi-e-rơ 3:3). Sau đó, sứ đồ Giăng còn nói rằng:

Hỡi các con bé nhỏ, đây là giờ cuối cùng!

1 Giăng 2:18a

Làm sao chúng ta biết đó là giờ cuối cùng?

Giăng không chỉ viết rằng Chúa đang ở rất gần, mà còn chỉ cho chúng ta cách để nhận ra giờ cuối cùng:

… các con đã nghe nói kẻ chống Đấng Christ phải đến, và hiện nay có nhiều kẻ chống Đấng Christ đã đến. Do đó, chúng ta biết đây là giờ cuối cùng.

1 Giăng 2:18b

Các kẻ chống Đấng Christ là những kẻ đang cố gắng dẫn dắt nhiều tín đồ đi lạc lối. Chúa đến càng gần thì càng có nhiều kẻ chống Đấng Christ xuất hiện. Đó chính là thực trạng hiện nay, và không chỉ trong môi trường „thế gian“ Ngay cả khi chúng ta nhìn vào Cơ Đốc giáo, chúng ta thấy vô số hướng đi và giáo lý khác nhau. Vậy làm sao có thể phân biệt điều gì thực sự đến từ Chúa và điều gì khiến chúng ta đi lạc lối? Giăng cho chúng ta câu trả lời trong những câu Kinh Thánh sau:

Nhưng các con đã chịu xức dầu từ nơi Đấng Thánh thì đã biết mọi sự rồi.

1 Giăng 2:20

Về phần các con, sự xức dầu mà các con đã nhận từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy mình cả. Vì sự xức dầu của Ngài dạy các con mọi điều, và sự xức dầu ấy là thật, không phải giả dối; hãy cứ ở trong Ngài, như sự xức dầu ấy đã dạy các con.

1 Giăng 2:27

Sự xức dầu dạy tất cả chúng ta và ban cho chúng ta khả năng để phân biệt

Giăng chỉ cho chúng ta cách duy nhất để có thể nhìn xuyên qua sự lừa dối của những kẻ chống Đấng Christ: Chúng ta đã nhận được sự xức dầu từ Đấng Thánh. Sự xức dầu đó là Thánh Linh. Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Linh, Đấng dạy dỗ chúng ta mọi điều và dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (xem Giăng 16:13). Giăng muốn nói rõ với chúng ta rằng: không phải bởi những người giảng, không phải qua các bài phân tích, bình luận Kinh Thánh, cũng không phải bởi các YouTube video mà chúng ta được gìn giữ khỏi sự lạc lối, mà chỉ nhờ lắng nghe Thánh Linh.

Tại sao Giăng không viết rằng chính Thánh Linh dạy chúng ta mọi thứ? Tại sao ông gọi đó là „sự xức dầu“? Trong sách Tân Ước, từ „sự xức dầu“ chỉ xuất hiện trong thư 1 Giăng. Thuật ngữ này xuất phát từ sách Cựu Ước, nơi chúng ta có thể đọc về sự xức dầu.

Sự xức dầu cho thầy tế lễ

Ngươi cũng hãy xức dầu cho A-rôn cùng các con trai người, biệt họ riêng ra thánh để làm thầy tế lễ phục vụ Ta

Xuất Ai Cập 30:30

… ngươi hãy [die Söhne Aarons] xức dầu cho họ [các con trai A-rôn] như ngươi đã xức dầu cho cha họ, để họ làm thầy tế lễ phục vụ Ta. Sự xức dầu sẽ phong cho họ chức tế lễ mãi mãi trải qua các đời.

Xuất Ai Cập 40:14-15

Vào thời Cựu Ước, các thầy tế lễ được xức dầu thánh khi bắt đầu phục vụ. Việc xức dầu có nghĩa là từ nay trở đi họ không còn sống cho riêng mình nữa, nhưng được biệt riêng hoàn toàn để phục vụ Đức Chúa Trời trong đền thờ của Ngài. Chẳng hạn, nếu nhìn vào A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên, chúng ta thấy rằng trước khi được xức dầu, ông đã tự mình làm nhiều việc (xem Xuất Ai Cập 32:22-24). Nhưng sau khi được xức dầu, ông được thánh hiến cho Chúa và không còn tự do để làm theo ý mình nữa. Đối với chúng ta cũng vậy, sự xức dầu có nghĩa là giờ đây chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và làm thầy tế lễ phục vụ Ngài.

Các thành phần của dầu xức

Vào thời đó, một loại dầu xức rất đặc biệt được tạo ra để xức dầu cho các thầy tế lễ và cho nhà của Đức Chúa Trời. Không ai được phép dùng dầu này cho các mục đích khác. Vì vậy, Chúa đã truyền lệnh cho Môi-se rằng:

Hãy lấy các hương liệu thượng hạng: một dược năm trăm siếc-lơ; hương nhục quế phân nửa số đó, tức là hai trăm rưỡi [Schekel]hương xương bồ hai trăm rưỡi; quế bì năm trăm [Schekel] , đều theo siếc-lơ nơi thánh, và một hin dầu ô-li-ve. Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo phép hòa hương, chế ra một thứ dầu thơm dùng làm dầu xức thánh.

Xuất Ai Cập 30:23-25

Cơ sở của dầu xức là dầu ô liu, hình ảnh của Thánh Linh. hưng các hương liệu thượng hạng cũng được thêm vào dầu ô-liu. Những hương liệu này tượng trưng cho các khía cạnh của công việc trọn vẹn mà Đấng Christ đã hoàn thành trên đất (xem Giăng 7:39): nhân tính trọn vẹn hoàn hảo của Ngài, sự sẵn lòng chịu khổ, sự chết trên thập tự giá, sự phục sinh và sự thăng thiên của Ngài. Vì vậy, với sự xức dầu, chúng ta nhận được toàn bộ bản chất của Đấng Christ.

Sự xức dầu tác động Đấng Christ vào trong chúng ta

Sự xức dầu giống như thuốc mỡ: nó tác động bản chất của Đấng chịu xức dầu là Đấng Christ vào trong chúng ta. Giống như thuốc mỡ đưa các dược chất của nó vào trong chúng ta khi bôi lên da, thì Đấng Christ cũng được tác động vào trong chúng ta nếu chúng ta cho phép sự xức dầu hành động trong mình. Chúa muốn „bôi” chúng ta bằng sự xức dầu cho đến khi bản chất của Ngài được thấm vào trong chúng ta.

Vì vậy, qua sự xức dầu, Chúa không chỉ muốn chúng ta biết những kẻ chống Chúa là ai. Thay vào đó, Đấng Christ được thành hình trong chúng ta qua sự xức dầu. Đấng Christ càng lớn lên trong chúng ta, chúng ta sẽ ngày càng học để biết phân biệt. Sự xức dầu không dạy chúng ta giống như một giáo viên ở trường chỉ bảo học sinh phải làm gì. Trái lại, sự xức dầu ban cho chúng ta sức mạnh và sự sống để thực hiện những gì Ngài bảo chúng ta. Đó là lý do tại sao Giăng viết:

Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta: đó là sự sống đời đời

1 Giăng 2:25

Trong câu 27, Giăng nói rằng sự xức dầu là thật, tức là đầy thực tế. Ngài không chỉ cho chúng ta những hướng dẫn, mà ban cho chúng ta sự sống đầy dẫy của Đấng Christ để có thể làm theo ý muốn của Ngài. Do đó, Ê-sai 11:2 nói rằng đó Thánh Linh là Linh của mưu lược và sức mạnh.

Nhiều lần chúng ta nghe Thánh Linh phán, rồi sau đó chúng ta đi và thực hiện điều đó. Nhưng chúng ta không làm bởi Chúa, nhưng làm bằng sức riêng của mình. Như vậy thì không có giá trị gì đối với Chúa. Vì thế, sự xức dầu không chỉ muốn dạy chúng ta nhận biết ý của Đức Chúa Trời, mà còn muốn dạy chúng ta làm mọi sự trong Ngài và nhờ Ngài.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aktuelle Videos

1,194FansLike
147FollowersFollow
484FollowersFollow
12FollowersFollow
8,470SubscribersSubscribe

Frisch und neu