0,00 €

No products in the cart.

0,00 €

No products in the cart.

Chúng ta đã sống trong bảy năm cuối chưa?

Tuần lễ thứ 70 trong sách Đa-ni-ên chương 9 là bảy năm cuối cùng của thời đại chúng ta Sau đó, vương quốc 1000 năm hòa bình của Chúa Giê-su sẽ bắt đầu trên đất. Tiên tri Đa-ni-ên bày tỏ hai sự kiện mà chúng ta có thể thấy khi 7 năm cuối bắt đầu. Một mặt, một thỏa thuận hòa bình phải được ký kết giữa Israel và nhiều quốc gia Ả Rập. Mặt khác, việc dâng của lễ của người Do Thái trên Núi Đền ở Giê-ru-sa-lem phải được phục hồi. Với Hiệp định Abraham được lập bởi tổng thống Donald Trump vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 và sự xuất hiện của năm con bò đỏ ở Israel vào ngày 15 tháng 9 năm 2022, hai sự kiện này rất có khả năng. 7 năm cuối cùng có thể đã bắt đầu chưa?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aktuelle Videos

1,176FansLike
124FollowersFollow
412FollowersFollow
12FollowersFollow
8,340SubscribersSubscribe

Frisch und neu